- Bezpečnostný audit

- Bezpečnostný projekt

- Strážna služba

- Recepčná služba

- Osobná ochrana

- Zásahová jednotka

- Usporiadateľská služba

- Ochrana prepravy majetku a osôb