Cena je vždy stanovená dohodou po predchádzajúcej konzultácii s klientom, zhodnotení charakteru objednávky, zvážení bezpečnostných rizík, materiálno-technickej a personálnej náročnosti, špecifických požiadaviek klienta a pod.